ผลงานอื่นๆ

ตรายางปั๊มชื่อสกุลและตำหน่ง

ตรายางปั๊มชื่อสกุลและตำหน่ง รับออกแบบตรายางทุกรูปแบบทั้งแบบธรรมดาทั่วไปและแบบที่มีหมึกในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถสั่งทำเป็นข้อมูลต่างๆทั้งชื่อ-สกุล และ ตำแหน่งต่างๆสำหรับนำไปปั๊มลงบนเอกสาร