ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ป้ายตัวอักษรที่ทำจากพลาสวูดและลงสีเป็นสีฟ้าเข้ม เมื่อนำไปวางไว้บนพื้นสีขาวจะทำให้ออกมาดูเด่นชัดมากๆครับ