ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายรายชื่อผู้บริจาค ป้ายอะคริลิค

เป็นอีกหนึ่งประเภทงานที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจากหลากหลายจังหวัด ใช้บริการสั่งผลิตป้ายอะคริลิค ป้ายรายชื่อ ป้ายติดในวัด จากร้านป้ายเซ็นเตอร์ ้ลูกค้านิยมนำไปถวายเป็นป้ายบริจาค เพื่อระลึกถึงผู้บริจาคปัจจัยถวายวัด