ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายบอกทางติดสติกเกอร์ จ.อุบลราชธานี

ป้ายบอกทางทำจากเหล็กซิงค์ทำสีน้ำตาลพร้อมติดสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเงิน ทำให้ได้ป้ายที่ชัดเจนมาก เป็นข้อความป้ายบอกทางไปยัง เรือนอรวิน รีสอร์ท อ.เมืองจ.อุบลราชธานี