ตัวอย่างผลงานป้ายผลงานสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายอะคริลิคโครงการหนังสือเพื่อน้อง

ป้ายอะคริลิคโครงการหนังสือเพื่อน้อง ป้ายพื้นอะคริลิคติดตัวอักษรอะคริลิคพ่นสีอย่างสวยงาม และป้ายโลโก้อีกอันเป็นป้ายพลาสวูดพ่นสีเป็นรูปโลโก้ของโครงการ