ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายพลาสวูดชื่อโรงเรียน ​จัดส่ง​ จ.เพชรบูรณ์

ป้ายชื่อโรงเรียน จัดส่ง ​อ.บึงสามพัน ​จ.เพชรบูรณ์ เป็นตัวอักษรพลาวูดตัดเป็นชื่อโรงเรียนสำหรับนำไปติดตั้งบนราวเหล็กหรือบนพนังก็สามารถทำได้ ทางร้านทำสีออกไปให้อย่างดีทำให้อายุการใช้งานมีความยาวนานมากขึ้นครับ