ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้นติดโฟมบอร์ด รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้นติดโฟมบอร์ด ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้ที่มีความสนใจ นำเสนอสิ่งดีๆโดย รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร จัดทำป้ายอย่างสวยงามโดยป้ายเซ็นเตอร์ ซึ่งมีรพ.สต.สนใจในป้ายแบบนี้จำนวนมาก เราพร้อมออกแบบ ผลิต และจัดส่งให้ทั่วประเทศ