ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิตผู้ล่วงลับ

ภาพตัวอย่างการออกแบบป้ายหินแกรนิตสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความ:

 • ชื่อผู้ล่วงลับ: อาจารย์ทองหล่อ พรหมอยู่
 • วันเกิด: ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
 • วันเสียชีวิต: ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
 • อายุ: ๗๖ ปี

องค์ประกอบ:

 • รูปภาพ: รูปครึ่งตัวของอาจารย์ทองหล่อ พรหมอยู่
 • ข้อความ: ประกอบด้วยชื่อ วันเกิด วันเสียชีวิต และอายุ
 • ลวดลาย: มีการใช้ลวดลายดอกไม้ประดับบริเวณขอบของป้าย

ลักษณะของป้าย:

 • วัสดุ: หินแกรนิต
 • สี: พื้นหลังสีดำ ตัวอักษรสีขาว
 • รูปแบบ: เรียบง่าย คลาสสิก

การออกแบบ:

 • การจัดวางองค์ประกอบบนป้ายมีความสมดุล
 • ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
 • ลวดลายดอกไม้เพิ่มความสวยงามและความอ่อนหวานให้กับป้าย

ความหมาย:

ป้ายหินแกรนิตนี้เป็นการระลึกถึงอาจารย์ทองหล่อ พรหมอยู่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว รูปภาพ ข้อความ และลวดลายบนป้ายล้วนสื่อถึงความรัก ความเคารพ และความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ