ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิตนายสุเทพ ปินบาง

ข้อความบนป้ายหินแกรนิต

ชื่อ: นายสุเทพ ปินบาง

วันเกิด: ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

วันเสียชีวิต: ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

อายุ: ๖๑ ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ป้ายหินแกรนิตเป็นสีดำ
  • ข้อความบนป้ายเป็นสีทอง
  • มีรูปดอกไม้แกะสลักอยู่ด้านบนของป้าย
  • มีการออกแบบกรอบบนป้าย