ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินอ่อนคุณแลนุญธรรม เงินทษร

อธิบายภาพงานทำป้ายหินอ่อนสำหรับคุณแลนุญธรรม เงินทษร

ลักษณะทั่วไป:

 • ป้ายหินแกรนิตเป็นสีขาว
 • ข้อความบนป้ายเป็นสีทอง
 • มีรูปภาพแกะสลักอยู่ด้านบนของป้าย
 • มีการออกแบบกรอบบนป้าย
 • ป้ายมีความหนา ประมาณ 5-10 เซนติเมตร

ข้อความบนป้าย:

 • ชื่อ: คุณแลนุญธรรม เงินทษร
 • วันเกิด: ไม่ได้ระบุ
 • วันเสียชีวิต: ๒๖ มีนาคม ๒๔๗๑
 • อายุ: ไม่ได้ระบุ

รูปภาพบนป้าย:

 • รูปภาพบนป้ายเป็นรูปผู้หญิง
 • ผู้หญิงบนรูปภาพสวมชุดไทย
 • ผู้หญิงบนรูปภาพมีรอยยิ้ม

การออกแบบกรอบ:

 • การออกแบบกรอบบนป้ายเป็นแบบลายไทย
 • กรอบมีสีทอง