ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายสถิติข้อมูล ติดตั้งใน รพ.สต.บ้านวังหลุม

ป้ายสถิติข้อมูล วัสดุสติกเกอร์พีวีซีปริ้น ติดบนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ติดตั้งใน รพ.สต.บ้านวังหลุม

ป้ายสถิติข้อมูล