ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตัวอักษรร้าน Meena Coffee & Tea จัดส่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลูกค้าจาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สั่งทำป้ายตัวอักษรพลาสวูดเพื่อที่จะนำไปติดหน้าร้านกาแฟและชานมไข่มุกของตน ในนามของ Meena Coffee & Tea