ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายคำเตือนในบริษัท จัดส่งกทม.

สิ่งสำคัญในการทำงานในบริษัทอย่างหนึ่งคือความปลอดภัย ลูกค้ามองเห็นตรงนี้จึงสั่งทำป้ายคำเตือนติดตั้งในบริษัทจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงาน เมื่อผลิตเสร็จแล้วจัดส่งยังบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร