ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายนำขบวนกีฬาสี- ชื่อโรงเรียน

ทางร้านของเราสามารถผลิตงานให้ลูกค้าได้ตามจุดประสงค์ที่หลากหลาย ดังเช่นชิ้นงานนี้เป็นป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมด้ามถือ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่นเดินขบวนงานกีฬาสี เป็นต้น เราเลือกใช้ด้ามถือที่น้ำหนักเบา ไม่ว่านักเรียนหรือครูสามารถถือในระยะยาวได้