ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายรายชื่อผู้บริจาค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ผลงานป้ายรายชื่อผู้บริจาคชิ้นนี้ วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นอะคริลิคและรายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์ตัดอย่างดี ข้อความชัดเจนแม้ว่ารายชื่อมีจำนวนมากเพียงใด เราสามารถจัดวางรูปแบบให้พอดีกับขนาดชิ้นงานที่ท่านต้องการได้ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร