ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตัวหนังสือพลาสวูด ชื่อบริษัท, ร้านค้า – จัดส่ง กทม.

พลาสวูดเป็นไม้สังเคราะห์ที่มีความคงทน นิยมใช้ทำป้ายและตัวหนังสือชื่อบริษัท ห้างร้านมากมาย เช่นเดียวกับแลปผลิตเครื่องสำอาง The rich coslab ที่ให้ทางร้านผลิตตัวหนังสือชื่อบริษัท ลูกค้าสามารถถนำไปติดตั้งเองง่ายๆ ขึ้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะ