ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายห้ามจอด จัดส่งกทม.

ป้ายห้ามจอด ตัวหนังสือนูนแบบนี้พื้นป้ายเป็นอะคริลิคติดด้วยตัวหนังสืออะคริลิค ทำให้ป้ายมีความสวยงามเป็นพิเศษเพราะทั้งพื้นป้ายและตัวหนังสือมีความเงาวาว ทางร้านบริการเจาะรูป้ายของท่านได้เพื่อให้สามารถร้อยเชือกและเเขวนตามสถานที่ต่างๆ เช่นใช้เป็นป้ายติดหน้าบ้านเพื่อป้องกันคนภายนอกจอดรถขวางทางเข้า-ออก เป็นต้น