ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอะคริลิค สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ลูกค้าของเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์จึงต้องทำป้ายติดหน้าห้องต่างๆเพื่อให้ได้มาตรฐานโรงงาน ป้ายลักษณะนี้เป็นแผ่นป้ายอะคริลิคติดด้วยข้อความสติ๊กเกอร์อย่างดี เหมาะอย่างยิ่งติดภายในอาคาร