ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายกล่องไฟคลินิก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ผลงานป้ายกล่องไฟชิ้นนี้วัสดุเป้็นแผ่นอะคริลิคติดด้วยสติ๊กเกอร์โปร่งแสง หน้าและหลัง ป้ายกล่องไฟอะคริลิคมีอายุการใช้นานเมื่อเทียบวัสดุอื่นที่ใช้ทำกล่องไฟ เช่น กล่องไฟแบบไวนิลโปร่งแสง เป็นต้น แม้ว่าราคาจะแพงกว่า แต่คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปอย่างแน่นอน เราสามารถไปติดตั้งป้ายกล่องไฟถึงที่ร้านท่านได้ทั้งในจ.พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก และจ.บริเวณใกล้เคียง