ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายบอกทาง จัดส่งจ.เชียงใหม่

พื้นเป็นป้ายเหล็กซิงค์ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรูปสัญญลักษณ์และข้อความ สติ๊กเกอร์แบบนี้อายุการใช้งานนาน ติดคงทนกับพื้นป้าย เหมาะต่อการใช้เป็นป้ายบอกทาง ที่ติดตั้งบริเวณภายนอกเป็นอย่างมาก