ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายกล่องไฟรีสอร์ท ป้ายกล่องไฟLED – จัดส่ง จ.เลย

ป้ายกล่องไฟบ้านจันทะแจ่ม จัดส่งจ.เลย เป็นป้ายกล่องไฟหน้าเดียว วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นอะคริลิคสีขาว ข้อความและโลโก้รีสอร์ทใช้สติกเกอร์โปร่งแสง ทางร้านทำหูสวมน็อตสำหรับเจาะติดผนังให้ลูกค้าเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง