ตัวอย่างผลงานป้าย

สแตนดี้พลาสวูด จัดส่งร้านชานมไข่มุก จ.อยุธยา

ลูกค้าจากจ. อยุธยา สั่งผลิตป้ายสแตนดี้ตกแต่งร้านชานมไข่มุก วัสดุที่ใช้เป็นพลาสวูดติดสติกเกอร์ปริ้น พร้อมยึดขาตั้งเหล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ภายในได้ ทนแดด ทนฝนค่ะ