ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายกล่องไฟโรงเรียนในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ป้ายกล่องไฟของโรงเรียนเซนต์นิโอศรีชนแดนและวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ ที่ตั้งสูงดูสวยเป็นที่สนใจของใครที่เห็น ดูโดดเด่น เป็นที่สะดุดตามากเลยสีที่ใช้ก็สดสวยทำให้ตัวอักษรที่เป็นสีขาวเด่นชัดเมื่อเปิดไฟ ไฟที่ใช้ก็สว่างประหยัดพลังงานอีกด้วย