ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตั้งหน้าร้านจากบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

อีกหนึ่งผลงานใหญ่ที่ร้านป้ายเซ็นเตอร์ มืออาชีพเรื่องป้ายได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์จำกัด (มหาชน) (QCON) ให้ดำเนินการจัด ทำป้ายโฆษณา ของบริษัท QCON จนกลายมาเป็นผลงานรับทำป้ายโฆษณา QCON แบบตั้ง ขนาด 1.2×1.6m พร้อมก่ออิฐมวลเบา QCON ซึ่งเป็นตัวอย่างสาธิตให้แก่ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ ร้านป้ายเซ็นเตอร์ มืออาชีพเรื่องป้าย ได้ดำเนินการติดตั้งทั้งหมด 50 ป้าย ในร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำในจังหวัด เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ เชียงใหม่ บริษัทใดที่สนใจในบริการ