ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ร้านเฮงการยาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ร้านเฮงการยาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นป้ายตัวอักษรที่ทำจากพลาสวูด ตัวอักษรเป็นสีเพื่อให้ดูโดดเด่นเมื่ออยู่บนพื้นโครงเหล็กสีแดง ส่วนตัวเลขก็ใช้สีเป็นสีทองเพื่อความมงคลของร้าน รับประกันความสวยงามแข็งแรงทนนานได้เลย หากต้องการทำป้ายติดต่อเรากับร้านป้ายเซ็นเตอร์