ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายร้านธนาภรณ์วัสดุก่อสร้าง ตัวพลาสวูดติดด้วยสติ๊กเกอร์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ป้ายร้านธนาภรณ์วัสดุก่อสร้าง ตัวพลาสวูดติดด้วยสติ๊กเกอร์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ป้ายของร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เป็นป้ายใหญ่ที่ติดด้วยตัวอักษรที่เป็นพลาสวูดและตัวสัญลักษณ์ต่างๆพร้อมติดสติ๊กเกอร์ทำให้ตัวอักษรอ่านง่าน สัญลักษณ์ก็เห็นแล้วรู้ได้ทันที