ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ทุ่งโพธิ์พืชผล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด ทุ่งโพธิ์พืชผล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นป้ายร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด รับซื้อ-ขายพืชผลการเกษตรด้วย ซึ่งป้ายมีข้อมูลที่มากและต้องติดอยู่ที่สูงจึงต้องทำให้ป้ายออกมาดูอ่านง่ายเด็นชัดที่สุด เลยต้องใช้เป็นตัวอักษรพลาสวูดที่แข็งแรงเป็นตัวสีขาว วางไว้บนพื้นอลูมิเนียมตัวซีสีซึ่งทำให้ดูเด่นและอ่านง่ายสุดๆ