ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายสติกเกอร์ แหล่งท่องเที่ยว จ.พิจิตร

ป้ายสติกเกอร์พิมพ์อิงค์เจ็ตเครือบสติกเกอร์ UV ติดบนโครงป้ายทำด้วยโครงเหล็กพื้นแผ่นเหล็กซิงค์ ขอบข้างและเสาทำด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิท เป็นป้ายสแกน QR Code แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร 8 แห่ง มีวัดท่าหลวง, วัดบางคลาน, บึงสีไฟ, อุทยานเมืองเก่า, วัดโพธิ์ประทับช้าง, ทุ่งดอกกระเจียว ต.เขาเจ็ดลูก, สถานีรถไฟพิจิตรและถนนศรีมาลาหน้าศาลากลางพิจิตรเก่า บริษัทหรือท่านใดสนใจให้ทำป้ายลักษณะนี้ ติดต่อได้เลยครับ