ตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ออกแบบพร้อมพิมพ์สติกเกอร์เก้าอี้ที่สร้างจากถังเปล่า

ออกแบบสติกเกอร์พร้อมพิมพ์และติดตั้งสติกเกอร์บนผิวเก้าอี้ที่สร้างจากถังเปล่าของสีทาบ้านหรือสารเคมีที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาทำเป็นเก้าอี้ แต่เปล่าๆก็จะไม่สวยหากติดสติกเกอร์ก็จะช่วยให้เก้าอี้ดูน่าใช้งานสวยมากยิ่งขึ้น