ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจรเป็นสื่อโฆษณาที่พบเห็นได้ทั่วไปตามข้างทาง หรือบริเวณที่มีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน มักทำจากโครงไม้และผ้าไวนิลขนาดใหญ่ เน้นข้อความที่กระชับ ตรงประเด็น และดึงดูดความสนใจ ป้ายกองโจรมักถูกนำมาใช้ในการโฆษณาธุรกิจ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ติดตั้งง่าย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การติดตั้งป้ายกองโจรตามสถานที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจร และอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการติดตั้งป้ายโฆษณา