ป้ายคลองหลวง

ป้ายคลองหลวงคือส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายขนาดใหญ่ริมทางหลวง ป้ายหน้าร้านค้าเรียงราย หรือแม้กระทั่งป้ายบอกทางภายในหมู่บ้านและสถานที่ต่าง ๆ ป้ายเหล่านี้ทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับคลองหลวง ป้ายที่ออกแบบอย่างโดดเด่นและมีสไตล์จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คน สร้างการจดจำให้กับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น ป้ายคลองหลวงยังสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตการพัฒนาของย่านที่มีทั้งความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว บ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโต ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในภูมิภาคนี้

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายบอกทางร้านกาแฟ “ร้านฟินมิล Cafe” จัดส่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Read More