ป้ายคาถา

ป้ายคาถาเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงความเชื่อและศรัทธาของชาวพุทธเข้ากับชีวิตประจำวัน โดยถ่ายทอดบทสวดมนต์ คาถา หรือธรรมะคำสอนลงบนแผ่นวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ ผ้า หรือแผ่นโลหะ ป้ายคาถาเหล่านี้มักประดับไว้ในสถานที่สำคัญทางศาสนา บ้านเรือน หรือร้านค้า เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และปกป้องคุ้มครองผู้ที่เคารพศรัทธา ป้ายคาถาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางของขลัง แต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ทางศาสนา ตัวอักษรที่ใช้เขียนคาถามักเป็นอักษรขอม อักษรล้านนา หรืออักษรไทย ซึ่งมีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง นอกจากนี้ ลวดลายและภาพประกอบบนป้ายคาถายังบ่งบอกถึงความเชื่อและคติธรรมของแต่ละยุคสมัย ป้ายคาถาจึงเป็นมากกว่าเครื่องรางของขลัง แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อ ศรัทธา และภูมิปัญญาของคนไทย