ป้ายคำเตือน

ป้ายคำเตือนเป็นป้ายที่ใช้เพื่อเตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ป้ายเหล่านี้มักใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน ก่อสร้าง ถนน และบ้าน ป้ายคำเตือนมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของป้ายคำเตือน

 • ป้ายเตือนอันตรายทั่วไป: ป้ายเหล่านี้เตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายทั่วไป เช่น ไฟฟ้า สารเคมี ของมีคม และพื้นลื่น
 • ป้ายเตือนอันตรายเฉพาะ: ป้ายเหล่านี้เตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่นั้น ตัวอย่างเช่น ป้ายเตือนระวังรถยกในโรงงาน หรือป้ายเตือนระวังสุนัขดุในบ้าน
 • ป้ายเตือนฉุกเฉิน: ป้ายเหล่านี้เตือนผู้คนเกี่ยวกับอันตรายฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และสึนามิ

ข้อความบนป้ายคำเตือน

ข้อความบนป้ายคำเตือนควรชัดเจน กระชับ และอ่านง่าย ควรระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีป้องกันอันตรายนั้น ตัวอย่างข้อความบนป้ายคำเตือน ได้แก่

 • ระวังไฟฟ้า
 • ระวังสารเคมี
 • ระวังของมีคม
 • พื้นลื่น
 • ระวังรถยก
 • ระวังสุนัขดุ
 • ไฟไหม้
 • แผ่นดินไหว
 • สึนามิ

การออกแบบป้ายคำเตือน

ป้ายคำเตือนควรออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย ควรใช้สีที่ชัดเจน เช่น สีแดง สีเหลือง หรือสีส้ม ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และอ่านง่าย

การติดตั้งป้ายคำเตือน

ป้ายคำเตือนควรติดตั้งในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรติดตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ป้ายคำเตือนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันอันตราย ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอะคริลิค ป้ายความปลอดภัย

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอลูมิเนียมติดโรงงาน – จัดส่ง จ.ชลบุรี

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอะคริลิค ป้ายคำเตือนต่างๆ

Read More
ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายสติ๊กเกอร์เครื่องหมายสัญลักษณ์ ติดในโชว์รูม/โรงงาน

Read More