ป้ายจราจร

ป้ายจราจรคือภาษาสากลที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทาง ป้ายเหล่านี้ทำหน้าที่หลากหลาย ทั้งกำหนด เตือน หรือให้ข้อมูลสำคัญ ช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นระเบียบ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ป้ายจราจรต้องมีการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยใช้รูปทรงและสีที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายต้องสื่อความหมายชัดเจน มองเห็นได้ง่ายแม้ในระยะไกลหรือในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ ป้ายจราจรที่ดีต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง ในตำแหน่งและความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตได้ทันท่วงที ป้ายจราจรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการจราจร ช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น