ป้ายชาตะ

ป้ายชาตะคือแผ่นป้ายที่มักทำจากวัสดุคงทนอย่างอะคริลิค หินอ่อน หรือหินแกรนิต เพื่อระบุข้อมูลของผู้วายชนม์ โดยทั่วไป ป้ายชาตะจะถูกติดตั้งอย่างถาวรบนเจดีย์หรือโกศที่บรรจุอัฐิ ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดและวันเสียชีวิต บางครั้งยังอาจมีรูปภาพ คำไว้อาลัย บทสวด หรือลวดลายตกแต่งเพื่อสื่อถึงบุคลิกภาพหรือความเชื่อของผู้ล่วงลับ ป้ายชาตะจึงไม่เพียงทำหน้าที่เชิงปฏิบัติในการจำแนกผู้ที่พักอยู่ในสถานที่นั้น ทว่ายังเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำและเครื่องยืนยันถึงช่วงชีวิตหนึ่งที่เคยดำรงอยู่ ป้ายชาตะได้ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ากับมิติทางจิตวิญญาณ เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้จากไปและผู้ที่ยังอยู่ ช่วยให้ความระลึกถึงยังคงดำเนินต่อไปแม้ร่างกายจะสูญสลายไปแล้วก็ตาม