ป้ายชื่อผู้บริจาค

ป้ายชื่อผู้บริจาคมีบทบาทสำคัญในการแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ร่วมสร้างกุศลกับวัดหรือองค์กรต่างๆ ป้ายเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริจาค และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากร่วมสร้างบุญกุศลตามรอยอีกด้วย โดยทั่วไปป้ายชื่อผู้บริจาคทำจากวัสดุที่มีความทนทาน เช่น อะคริลิค สแตนเลส หรือไม้แกะสลัก เพื่อให้คงทนต่อสภาวะอากาศและอยู่ได้ยาวนาน การออกแบบเน้นความสวยงาม เรียบง่าย เข้ากับบรรยากาศโดยรวม และอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ เช่น วันเวลาที่ทำบุญ หรือข้อความให้พรลงบนป้ายด้วยเพื่อความสมบูรณ์ ส่วนใหญ่มักติดตั้งป้ายชื่อผู้บริจาคไว้ภายในศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ หรือสถานที่จัดกิจกรรมของทางวัด โดยจัดวางอย่างเป็นระเบียบ เห็นได้ชัดเจน ป้ายชื่อผู้บริจาคเปรียบเสมือนกุศลจารึกที่สะท้อนถึงความเมตตาของผู้ให้ เป็นตัวแทนแห่งพลังแห่งศรัทธาที่จะอยู่คู่วัดหรือองค์กรไปอีกนานแสนนาน

ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายอะคริลิครายนามบริจาคสร้างกำแพงวัด

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิต ป้ายรายชื่อผู้บริจาค – วัดป่าเรไรย์ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอลูมิเนียมกัดกรด – จัดส่งสำนักสงฆ์แดนทอง อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Read More