ป้ายชื่อห้อง

ป้ายชื่อห้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ

 • บอกชื่อห้อง: ช่วยให้ผู้คนหาห้องได้ง่าย
 • บอกประเภทของห้อง: ช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าห้องนั้นใช้ทำอะไร
 • สร้างความเป็นระเบียบ: ช่วยให้ห้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • เพิ่มความสวยงาม: ช่วยให้ห้องดูสวยงามขึ้น

ประเภทของป้ายชื่อห้อง

 • ป้ายอะคริลิก: ทนทาน สวยงาม ดูแลรักษาง่าย
 • ป้ายไม้: อบอุ่น คลาสสิก เหมาะกับห้องทำงาน
 • ป้ายโลหะ: ทนทาน เรียบง่าย เหมาะกับห้องสมัยใหม่
 • ป้ายไวนิล: กันน้ำ ฉีกขาดยาก เหมาะกับห้องน้ำ
 • ป้ายสติ๊กเกอร์: ติดตั้งง่าย ราคาประหยัด เหมาะกับห้องทั่วไป

ขนาดของป้ายชื่อห้อง

มีหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและประเภทของป้าย

สีของป้ายชื่อห้อง

มีหลายสีให้เลือก ขึ้นอยู่กับสไตล์การตกแต่งของห้อง

ตัวอักษรบนป้ายชื่อห้อง

 • ควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย
 • ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ชัดเจน
 • ควรใช้ตัวอักษรที่มีสีตัดกับพื้นหลังของป้าย

ราคาของป้ายชื่อห้อง

ราคาขึ้นอยู่กับประเภท วัสดุ ขนาด สี ตัวอักษร และจำนวนที่สั่งผลิต

เคล็ดลับ

 • เลือกป้ายชื่อห้องให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของห้อง
 • เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับขนาดของห้อง
 • เลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลังของป้าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อห้องก่อนสั่งทำ

ตัวอย่างประโยคบนป้ายชื่อห้อง

 • “ห้องประชุม”
 • “ห้องทำงาน”
 • “ห้องน้ำ”
 • “ห้องนอน”
 • “ห้องครัว”

ป้ายชื่อห้องเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ผู้คนหาห้องได้ง่าย บอกประเภทของห้อง สร้างความเป็นระเบียบ และเพิ่มความสวยงาม เลือกป้ายให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของห้อง เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับขนาดของห้อง เลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลังของป้าย และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อห้องก่อนสั่งทำ

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอะคริลิคติดห้องพัก จัดส่ง กทม.

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายตกแต่งรีสอร์ท – อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

Read More
ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ ชื่อห้องต่างๆในโรงงาน/บริษัท จัดส่งจ.นนทบุรี

Read More