ป้ายติดกำแพงวัด

ป้ายติดกำแพงวัดเป็นวัตถุสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและสร้างบรรยากาศอันสงบภายในวัด โดยทั่วไปมักเป็นป้ายที่แสดงรายนามผู้บริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยสร้างอานิสงส์และเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนร่วมทำบุญกับทางวัด ป้ายติดกำแพงวัดนิยมผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานสูงต่อแสงแดดและฝน เช่น อะคริลิค สแตนเลส หรือแผ่นหินแกรนิต ซึ่งสามารถอยู่คงทนไปได้หลายสิบปี ตัวอักษรบนป้ายส่วนมากเป็นข้อความทางธรรม หรือชื่อผู้บริจาคที่สลักหรือกัดลงไปบนผิววัสดุ การจัดวางเลย์เอาต์ของป้ายที่สวยงาม และการเลือกใช้สีสันที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับกำแพงวัดจะทำให้ป้ายดูขรึมขลังและเหมาะสมกับความเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจากประโยชน์ในการแสดงรายชื่อผู้บริจาคทรัพย์แล้ว ป้ายติดกำแพงวัดอาจมีข้อความอื่นๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของวัด คำสอนทางศาสนา หรือภาพพุทธประวัติ เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะไปในตัวอีกด้วย

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิต ป้ายรายชื่อผู้บริจาค – วัดป่าเรไรย์ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินอ่อนกัดกรด ป้ายติดกำแพงวัด ป้ายติดโบสถ์วัดวังเรือน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

Read More