ป้ายติดรั้ววัด

ป้ายติดรั้ววัด มีบทบาทสำคัญที่นอกเหนือไปจากการบอกชื่อวัดหรือประกาศข้อความทั่วไป ป้ายเหล่านี้เป็นสื่อกลางที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัด ผ่านการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย สง่างาม บ่อยครั้งที่ป้ายติดรั้ววัดนำเสนอคำสอน หลักธรรม หรือพุทธสุภาษิตอันทรงคุณค่า ทำหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจและเตือนสติผู้พบเห็นให้ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางแห่งคุณธรรม นอกจากนี้ ป้ายติดรั้ววัดบางแห่งอาจแสดงรายชื่อผู้บริจาคที่ร่วมบุญสร้างวัดหรือบูรณะถาวรวัตถุทางศาสนา ซึ่งเป็นการจารึกชื่อและความดีงามของผู้มีจิตศรัทธาให้คงอยู่คู่กับวัดสืบไป ดังนั้น ป้ายติดรั้ววัดจึงมีความหมายลึกซึ้ง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของวัด ปลูกฝังธรรมะแก่ผู้คน และสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนโดยรอบ

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิต ป้ายรายชื่อผู้บริจาค – วัดป่าเรไรย์ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอลูมิเนียมกัดกรด – จัดส่งสำนักสงฆ์แดนทอง อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิต ป้ายรายชื่อผู้บริจาค จ.พิจิตร

Read More