ป้ายถือพร้อมด้ามจับ

ป้ายถือพร้อมด้ามจับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สามารถนำเสนอข้อมูล ข้อความ หรือภาพ ที่ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ด้ามจับที่ออกแบบมาให้เหมาะมือช่วยให้ผู้ถือใช้งานได้สะดวก คล่องตัว สามารถเคลื่อนไหวหรือเดินถือป้ายได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการประท้วง การโฆษณา การเชียร์กีฬา หรือแม้แต่การนำทาง ป้ายถือพร้อมด้ามจับสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการออกแบบที่น่าสนใจ สีสันสะดุดตา ตัวอักษรที่อ่านง่าย และข้อความที่กระชับได้ใจความ ป้ายถือพร้อมด้ามจับจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายถือโรงเรียนเดินขบวน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดส่งจ.ระยอง

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายถือโรงเรียนอนุบาล จัดส่งโรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง กทม.

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายถือเดินขบวนโรงเรียนวิเศษกาญจน์ จัดส่งอ.กันตรัง จ.ตรัง

Read More