ป้ายบรรจุกระดูก

ป้ายบรรจุกระดูกเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเพณีการจัดการอัฐิของสังคมไทย โดยทั่วไป ป้ายเหล่านี้จะทำจากวัสดุที่มีความคงทน เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หรืออะครีลิก เพื่อให้คงอยู่แม้ผ่านกาลเวลา ป้ายบรรจุกระดูกถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ล่วงลับที่อัฐิถูกบรรจุอยู่ภายในเจดีย์ โกศ หรือสถานที่เก็บรักษาอื่นๆ โดยทั่วไปจะจารึกข้อมูลสำคัญอย่าง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และวันเสียชีวิต นอกเหนือจากบทบาทเชิงปฏิบัตินี้ ป้ายบรรจุกระดูกยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและการรำลึกถึงผู้วายชนม์ เป็นเครื่องย้ำเตือนให้ระลึกถึงวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายที่ทุกคนต้องประสบ ยิ่งไปกว่านั้น ธรรมเนียมการติดตั้งป้ายบรรจุกระดูกยังสะท้อนถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณและความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทย โดยเป็นเสมือนการสร้างจุดหมายปลายทางและสื่อกลางในการระลึกถึงผู้ที่เรารักแม้พวกเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม