ป้ายพร้อมด้ามจับ

ป้ายพร้อมด้ามจับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกคล่องตัวสูง พบได้หลากหลายในงานอีเวนท์ การประท้วง หรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนทางสังคม ด้ามจับที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมช่วยให้ถือได้มั่นคงและสะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื้อหาบนป้ายต้องเน้นความกระชับ ชัดเจน ตัวอักษรใหญ่ อ่านง่ายเพื่อสื่อสารข้อความได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ป้ายพร้อมด้ามจับยังสามารถดัดแปลงเพื่อใช้งานที่หลากหลาย เช่น เป็นป้ายเมนูในร้านอาหาร ป้ายแสดงราคาสินค้า หรือแม้แต่ป้ายสำหรับแสดงผลงานศิลปะก็ได้เช่นกัน ป้ายพร้อมด้ามจับจึงเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการแสดงออกเชิงสังคม

ตัวอย่างผลงานป้ายตัวอย่างผลงานสติ๊กเกอร์

ป้ายถือเดินขบวน​โรงเรียน จัดส่ง​เขตบางบอน​ กรุงเทพฯ

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายอะคริลิค ป้ายสมุนไพร – จัดส่งวิทยาลัยพยาบาลวชิระ กทม.

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายนำขบวนกีฬาสี- ชื่อโรงเรียน

Read More