ป้ายคำสอน

ป้ายคำสอนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคติธรรม คำสอน หรือข้อคิดเตือนใจ มักติดตั้งไว้ในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน บ้าน สำนักงาน ฯลฯ

ประเภทของป้ายคำสอน

 • ป้ายคำสอนแบบทั่วไป: แสดงคติธรรมทั่วไป เช่น ความดี ความกตัญญู
 • ป้ายคำสอนทางศาสนา: แสดงคติธรรมตามหลักศาสนา เช่น พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา
 • ป้ายคำสอนจากบุคคลสำคัญ: แสดงคำสอนจากบุคคลสำคัญ เช่น พระพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์
 • ป้ายคำสอนแบบมีรูปภาพ: แสดงคติธรรมพร้อมรูปภาพ
 • ป้ายคำสอนแบบมีคำคม: แสดงคติธรรมพร้อมคำคม

วัสดุที่ใช้ทำป้ายคำสอน

 • ไม้, หิน: สวยงาม ทนทาน
 • โลหะ: ทนทาน
 • อะคริลิก: น้ำหนักเบา ทนทาน
 • ไวนิล: กันน้ำ ฉีกขาดยาก

ขนาดของป้ายคำสอน

มีหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง

สีของป้ายคำสอน

มีหลายสีให้เลือก ขึ้นอยู่กับสไตล์การออกแบบ

ตัวอักษรบนป้ายคำสอน

 • ควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย
 • ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ชัดเจน
 • ควรใช้ตัวอักษรที่มีสีตัดกับพื้นหลังของป้าย

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้งป้ายคำสอน

 • วัด: ติดตั้งบนผนังศาลา วิหาร
 • โรงเรียน: ติดตั้งบนผนังห้องเรียน โรงอาหาร
 • บ้าน: ติดตั้งบนผนังห้องนั่งเล่น ห้องนอน
 • สำนักงาน: ติดตั้งบนผนังห้องทำงาน

ราคาของป้ายคำสอน

ราคาขึ้นอยู่กับประเภท วัสดุ ขนาด สี ตัวอักษร และจำนวนที่สั่งผลิต

เคล็ดลับ

 • เลือกป้ายคำสอนให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง
 • เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง
 • เลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลังของป้าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนสั่งผลิต

ตัวอย่างประโยคบนป้ายคำสอน

 • “ความดีงามนำสุขมาสู่ตน”
 • “ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี”
 • “การศึกษาคือแสงสว่างแห่งชีวิต”
 • “ความรู้คือพลัง”
 • “ความสามัคคีคือพลัง”

ป้ายคำสอนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคติธรรม คำสอน หรือข้อคิดเตือนใจ เลือกป้ายคำสอนให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง เลือกขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง เลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลังของป้าย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนสั่งผลิต

ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายคำสอน ป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด จ.พิจิตร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายคติธรรม คำสอน

Read More