ป้ายชื่อผู้เสียชีวิต

ป้ายชื่อผู้เสียชีวิตเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกถึงการมีอยู่และการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก บนป้ายชื่อเรียบง่ายมักจารึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ล่วงลับ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และวันเสียชีวิต แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ แต่กลับแฝงไว้ด้วยพลังแห่งความทรงจำ กระตุ้นให้ผู้มีชีวิตนึกถึงช่วงเวลาอันล้ำค่าที่เคยได้ร่วมแบ่งปันกับผู้จากไป ย้ำเตือนถึงความสูญเสียและความเปราะบางของชีวิต

นอกจากหน้าที่หลักในการระบุตัวตน ป้ายชื่อผู้เสียชีวิตยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านป้ายชื่อเหล่านี้ บทเรียนชีวิต คำสอน และคุณงามความดีของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่และส่งต่อสู่รุ่นต่อไป ป้ายชื่อจึงกลายเป็นเสมือนประตูสู่เรื่องราวชีวิต เปรียบเสมือนเสียงสะท้อนจากอดีตที่ดังก้องอยู่ในปัจจุบัน กระตุ้นเตือนให้ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและรู้จักใช้ทุกช่วงเวลาอย่างดีที่สุด