ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายหินแกรนิตนายกิมเซ่ง วงค์ลำปา

อธิบายภาพงานทำป้ายหินแกรนิตสำหรับผู้ที่ล่วงลับ

ลักษณะทั่วไป:

 • ป้ายหินแกรนิตเป็นสีดำ
 • ข้อความบนป้ายเป็นสีขาว
 • มีรูปภาพแกะสลักอยู่ด้านบนของป้าย
 • มีการออกแบบกรอบบนป้าย
 • ป้ายมีความหนา ประมาณ 5-10 เซนติเมตร

ข้อความบนป้าย:

 • ชื่อ: นายกิมเซ่ง วงค์ลำปา
 • วันเกิด: ไม่ได้ระบุ
 • วันเสียชีวิต: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 • อายุ: ไม่ได้ระบุ

การออกแบบกรอบ:

 • การออกแบบกรอบบนป้ายเป็นแบบเรียบง่าย
 • กรอบมีสีดำ