ป้ายเดินขบวน

ป้ายเดินขบวน คือเสียงสะท้อนอันทรงพลังของกลุ่มคนที่มีจุดยืนร่วมกัน เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เรียกร้องความสนใจ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ป้ายเดินขบวนที่ดีควรมีข้อความที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย สามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อ นอกจากข้อความแล้ว การออกแบบก็มีส่วนสำคัญ ป้ายควรมีสีสันที่สะดุดตา ตัวอักษรที่อ่านง่าย และอาจมีภาพประกอบที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน วัสดุที่ใช้ทำป้ายต้องแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ป้ายเดินขบวนไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี และพลังของกลุ่มคน ป้ายเดินขบวนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และส่งเสริมประชาธิปไตย

ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายเดินขบวนโรงเรียน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

Read More
ตัวอย่างผลงานป้าย

ป้ายถือเดินขบวนโรงเรียน​ ส่ง ​จ.ฉะเชิงเทรา​

Read More